Trang chủ > Máy tính >

Máy tính kiểm tra

Được trang bị các tính năng chuyên biệt.

Dòng sản phẩm

 • DJ-240D Plus

   • 300 bước kiểm tra
   • Chức năng kiểm tra lại
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn
   • 38(C) × 146(R) × 219(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • DJ-220D Plus

   • 300 bước kiểm tra
   • Chức năng kiểm tra lại
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn
   • 38(C) × 146(R) × 219(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • DJ-120D Plus

   • 300 bước kiểm tra
   • Chức năng kiểm tra lại
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn
   • 34,6(C) × 144(R) × 192(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • WJ-120D Plus

   • 300 bước kiểm tra
   • Chức năng kiểm tra lại
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn
   • 28,5(C) × 151(R) × 159(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • JJ-120D Plus

   • 300 bước kiểm tra
   • Chức năng kiểm tra lại
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn gọn nhẹ
   • 24,9(C) × 111(R) × 178(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-120D Plus-BK

   • 300 bước kiểm tra
   • Chức năng kiểm tra lại
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 28,6(C) × 126,5(R) × 148(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-120D Plus-BU

   • 300 bước kiểm tra
   • Chức năng kiểm tra lại
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 28,6(C) × 126,5(R) × 148(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-100D Plus

   • 300 bước kiểm tra
   • Chức năng kiểm tra lại
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 28,6(C) × 126,5(R) × 148(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • DJ-120D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn
   • 35(C) × 140(R) × 191(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • JJ-120D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn gọn nhẹ
   • 25,2(C) × 107(R) × 178,5(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12D

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 30,1(C) × 123(R) × 140(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VCb-BU

   • 300 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VCb-GN

   • 300 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VCb-RD

   • 300 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VCb-RG

   • 300 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VCb-WE

   • 300 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VC-BU

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VC-GN

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VC-RD

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VC-RG

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • MJ-12VC-WE

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại để bàn mini
   • 26,2(C) × 105,5(R) × 144(D) mm
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • NJ-120D-BK

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại di động
   • 7,5(C) × 70(R) × 108,5(D) mm
   • Đen
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • NJ-120D-BU

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại di động
   • 7,5(C) × 70(R) × 108,5(D) mm
   • Xanh lam
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
 • NJ-120D-RD

   • 150 bước kiểm tra
   • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa
   • Loại di động
   • 7,5(C) × 70(R) × 108,5(D) mm
   • Đỏ
  • Màn hình hiển thị số được bản địa hóa

Đầu trang

Chia sẻ trang này

In trang nàyIn trang này